Architektura systému TOMMS

arch

HMI (Human Machine Interface) server společně s embedded simulací PLC (Programmable Logic Controller) a klientskými stanicemi zajišťuje simulaci řídicího systému tunelu. Řídicí systém trenažeru je oproti tunelovému řídicímu systému vybaven navíc simulací poruch technologického a dopravního vybavení tunelu a simulací energetických a fyzikálních veličin.

Na obrázku je uvedena typická konfigurace plně vybaveného systému TOMMS, která se může lišit v závislosti na zákaznických požadavcích.

Přehled základní funckionality simulátoru Řídicího systému (ŘS):

 • Řízení technologie
  • EPS (Elektronická Požární Signalizace)
  • EZS (Elektronický Zabezpečovací Systém)
  • Vzduchotechnika
 • Řízení dopravy
  • Uzavírky jízdních pruhů a jejich částí
  • Plánované i havarijní uzavření tunelových trub i celého tunelu
  • Odklon dopravy
 • Poruchy dopravního a technologického vybavení
 • Ukládání povelů a reakcí zařízení do databáze
 • Obrazovky HMI pro řízení tunelu
 • Přepínání virtuálních kamer připojeného simulátoru videodohledu
 • Odesílání povelů na zařízení zobrazovaná simulátorem videodohledu (proměnné dopravní značení, světlo, závory apod.)

Stanice videodohledu školitele a operátora zajišťují zobrazení 3D scény tunelu a situace uvnitř. Pro potřeby školitele je umožněn volný pohyb kamery sledující dění v tunelu. Školení operátoři mají k dispozici pouze pohled virtuálních kamer instalovaných na stejných lokacích jako reálný tunel.

Přehled základní funkcionality simulátoru videodohledu:

 • Zobrazování pohledů virtuálních kamer na monitorech operátorů
 • Volný průlet scénou pro školitele
 • Řízení intenzity provozu v jednotlivých tunelových troubách
 • Parametry vnějšího prostředí (den / noc, mlha, smog apod.)
 • Aktivace a deaktivace nestandardních událostí v tunelu
 • Odesílání stavových informací zařízení interagujících s objekty umělé inteligence do simulátoru ŘS (dveře propojek, SOS kabiny apod.)
schema

Systém TOMMS je navržen modulárně, a tak je možné implementovat v podstatě jakkoliv složitý tunelový komplex.

Přehled základních modulů:

 • HMI rozhraní řídicího systému tunelu
 • Simulace PLC řídicího systému tunelu
 • Modul chování fyzikálních veličin
 • Moduly pro základní chování a simulaci poruch dopravních a technologických prvků tunelu
 • Simulátor 3D prostředí tunelu
 • Modul chování objektů umělé inteligence
 • Modul šíření kouře v uzavřených prostorách
 • Komunikace s externími systémy