Scénáře a simulace na trenažéru TOMMS

V tunelovém trenažeru TOMMS je aktuálně možné vyvolat 18 nadefinovaných scénářů, které je možné kombinovat s výpadky technologických zařízení. Je tedy možné simulovat nejrůznější situace, které by v reálném provozu tunelu mohly nastat.

Jednotlivé scénáře věrně zobrazují možné situace v tunelu, jako:
člověk nebo zvíře v tunelu, pomalu jedoucí nebo stojící vozidlo, stojící nebezpečné vozidlo, předmět na vozovce, vozidlo v protisměru a mnoho dalších předdefinovaných scénářů.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18