Ovládání

ovladani

Simulace řídicího systému tunelu je ovládána totožným způsobem jako reálná tunelová stavba, aby proškolení operátoři mohli uplatnit svoje zkušenosti z tréninku přímo na reálné stavbě ve své každodenní praxi.

Virtuální 3D simulátor videodohledu je ovládán z následujících zdrojů dat:

  • Ze simulátoru ŘS – přepínání kamer, alarmový stav kamer atp.
  • Z HMI klienta školitele
  • Pomocí 3D ovladače SpacePilot školitele