TOMMS – Tunelový trenažér s 3D simulací

V tunelových stavbách, stejně jako v jiných dopravních odvětvích, může dojít ke kritickým nepředvídatelným událostem, na které je potřeba okamžitě reagovat.

Z tohoto důvodu společnost Eltodo vyvinula tunelový trenažer TOMMS.

Jedná se o simulátor řídicího systému tunelu včetně simulace nestandardních situací ve virtuálním 3D tunelu pomocí prostředků virtuální reality.

Cílem projektu TOMMS bylo vytvořit pracoviště pro školení tunelových operátorů a prověření jejich schopnosti reagovat v nestandardních a mimořádných situacích. Takovými situacemi může být například dopravní nehoda, vznik požáru, přítomnost osoby v prostoru tunelu nebo rizika spojená s výpadky technologických zařízení nebo jejich napájení. V takových případech musí operátor zajistit uvedení tunelu do provozního stavu nebo v případě mimořádné události počítat s nedostupností některých zařízení.

Důvodem k vytvoření takového pracoviště je zajištění trvalé kvalifikace operátorů i po komplexních zkouškách tunelu, kdy již není možné úplné praktické ověření znalostí operátora bez nákladných uzavírek a požárních zkoušek.

Tunelové trenažéry TOMMS umožnují simulaci dopravy a technologie v naprosto totožném provedení jako je samotná tunelová stavba. Operátoři pak získané znalosti z tréninku uplatní přímo v ostrém provozu. Zpětnou reakci na provedené kroky operátorů dopravy a operátorů technologie umožní 3D simulátor videodohledu, který poskytuje pohled do simulované scény tunelu pomocí virtuálních kamer.

Školitel může aktivovat sled mimořádných událostí a poruch technologického vybavení, na které musí školený operátor reagovat. Školiteli je umožněn volný průlet simulovaným 3D modelem, takže je plně informován o důsledcích aktivit školeného operátora.

schema